DP4 je metod koji je razvio Živorad Mihajlović Slavinski.

DP4 je metod psihološkog i duhovnog razvoja sa veoma širokom primenom.

Nijedan mislilac od početka vremena do danas nije našao u ljudskom iskustvu, od najnižeg do najuzvišenijeg, ništa više osim ova četiri elementa koji ga čine: Psihičke slike, misli, emocije i telesne senzacije. Primenom DP4 elementi (misli, slike, emocije i telesne senzacije) koji čine određeni problem, jako brzo bivaju osvešćeni i polarizovani, tako da u vremenskom periodu merenom minutima problem kao i svi njegovi elementi nestaju.

DP4 metod ima fantastične mogućnosti za primenu u mnogim oblastima. Kada jednom ovladamo njegovom primenom, možemo ga kasnije primenjivati u gotovo svim segmentima života.

Uklanjanje problema kao što su jake fobije, nelagodnost pred nepoznatim ljudima, nesposobnost da slobodno izrazimo svoje mišljenje, nesposobnost da završimo započete aktivnosti, odlaganje zadataka i mnogi drugi  bivaju rešeni brzo i trajno.

DP4 je metod koji operiše sa dva suprotstavljena polariteta i integriše ih u JEDNO celo, pritom ispumpava negativni energetski naboj i revitalizuje energiju.

Prednost DP4 u odnosu na druge metode je ta što u DP4 možemo sami da izaberemo koji par polariteta želimo da integrišemo. Ova mogucnost otvara široko polje primene ovog metoda, Rad sa nepoželjnim i poželjnim identitetima, Rad na integraciji senke, Rad na stvaranju i kreiranju poželjnih crta ličnosti kojinazivamo Spiritualno Inžinjerstvo i to je dodatna, veoma vredna oblast na koju možemo primeniti DP4.
DP4 poboljšava kvalitet vašeg života, lak je za svakodnevnu primenu na sebi i drugima i izuzetno fleksibilan.

DP4 je:

 • Brz i efikasan,
 • Veoma praktičan i lak za učenje i korišćenje,
 • Primenljiv na sebi i drugima,
 • Jedan od retkih metoda u kome imate slobodu da osvestite polaritete (krajnosti) koje sami želite,
 • Moguć za procesovanje i treninge online, pojedinačno ili u grupi (Skype, Viber..).

 

Sa DP4:

 • Rešavamo svaki psihološki i duhovni problem
 • Dobijamo mogućnost Integracije izabranih polariteta i kreiranja poželjnih crta ličnosti i identiteta
 • Praznimo negativni energetski naboj,
 • Polje primene DP4 je veoma široko, jer on između ostalog predstavlja i osnovu za Rad sa drugim PEAT metodama.

Šta dobijate ako prođete Kurs DP4:

 • Postajete procesor DP4 metoda,
 • Naučićete da brzo i lako rešavate sopstvene probleme,
 • Dobićete materijal (podsetnik) kako da pravilno izvodite metod nakon kursa,
 • Mogućnosti da procesujete sebe i druge (prijatelje, porodicu...),
 • Mogućnost kompleksnog Rada na sebi, kako na rešavanju problema tako i na stvaranju poželjnih crta ličnosti i identiteta,
 • Mogučnost Profesionalnog Rada.

Ne postoje nikakvi preduslovi da biste naučili DP4.

Kurs je veoma praktičan, metod se uči u toku jednog dana.

Prijavite se ukoliko želite da naučite DP4!

Prijava za Individualni Trening   Prijava za Grupnu Radionicu

„Rad na Sebi počinje mogućnošću sticanja objektivne svesti, a objektivna svest se opisuje kao stanje u kome možemo da znamo istinu“ P.D.Uspenski