Duboki PEAT je metod Živorada M. Slaviskog. Ovaj metod je jedan od nosilaca PEAT metodologije i njegov cilj je rešavanje emotivnih, psiholoških i duhovnih problema klijenata. Praktičar vođen ovom metodom ide stepenik po stepenik kroz nesvesni lanac sadržaja koji čine problem. Ono po čemu je Duboki PEAT specifičan i žasto je toliko bitan u PEAT porodici je upravo momenat poslednjeg nivoa na lancu problema.

Poslednji nivo problema, odnosno gledajući u obrnutom smeru sam početak problema, upravo je u prvom paru polarnosti koji kreira osnovnu nesvesnu igru (problem) svakog pojedinca. Ono što je važno razumeti je da je naš svet dualan. Sve se zasniva na dualnosti, ali čovek danas to teško može da razume. Čovek se vodi uglavnom jednom silom kroz zivot, robujući jednoj pa drugoj krajnosti, nikad ne uviđajući da su one zapravo JEDNO celo.Ta igra je naravno nesvesna i prisilna. Međutim, u momentu osvešćivanja prvog para polarnosti, osvestićete vašu pozornicu života.Taj par nazivamo ,,Lični kodovi’’. To znači da od tad pa nadalje čovek biva oslobođen od prisilne nesvesne igre i kretanja iz polarnosti u polarnost, već postaje slobodan od njih sa mogućnošću da ispolji jedan i drugi polaritet po svojoj volji.

Sam Živorad to ovako objasnjava :

,,Najvažnije je što ćete u Procesovanju biti u mogućnosti da otkrijete i neutrališete vaše Primoridijalne Kodove ili kako ih zovemo drugačije Lične kodove. Neutralizacijom Ličnih kodova rešava se vaš fundamentalni životni problem zauvek. Vi to ne možete izbeći i da želite. Ova procedura oslobađa svako ljudsko biće smrtonosnog stiska dualnosti. U momentu kada otkrijete Lične kodove dolazi do neutralizacije suprotnosti. Vi počinjete da vidite jedan lični kod u drugom, iako su oni za vas predstavljali potpunu suprotnost. Vi postajete JEDNO sa sobom i Kosmosom.’’

Samom polarizacijom rešava se svaki (početni) problem i ispumpava sav negativan energetski naboj koji se nalazi između polariteta, pa praktičar oseća ogromno olakšanje i obnovu energije, što svakako govori o velikoj terapeutskoj vrednosti ovog metoda.

 

Duboki PEAT je:

 • Brz i efikasan,
 • Potpuno siguran,
 • Lak za učenje i primenu,
 • Primenjiv na sebi i na drugima,
 • Moguć za procesovanje i treninge online, pojedinačno ili u grupi (Skype, Viber..)

Dubokim PEAT-om:

 • Rešavamo svaki emotivni i psihološki (početni) problem,
 • Otkrivamo i osvešćujemo Lične kodove,
 • Praznimo negativni emotivni naboj koji se nalazi između polariteta,
 • Ulazimo u stanje jednosti i čiste svesti,
 • Polje primene Dubokog PEATa je neograničeno (Rad na usavršavanju, bolesti zavisnosti, familijarna terapija...)

Šta dobijate ako prodjete kurs Dubokog PEATA:

 • Postajete procesor DP,
 • Naučićete da rešavate sopstvene probleme brzo i efekasno,
 • Materijal (podsetnik) kako da pravilno izvodite metod nakon kursa,
 • Mogućnost da procesujete i sebe i druge (prijatelje, porodicu...),
 • Mogućnost za duboku integraciju sopstvene licnosti,
 • Mogućnost profesionalnog Rada,

Ne postoje nikakvi preduslovi da biste naučili Duboki PEAT.

Kurs je veoma praktičan, metod se ući u toku dva dana.

Prijavite se ukoliko želite da naučite Duboki PEAT!

Prijava za Individualni Trening   Prijava za Grupnu Radionicu

„Govorili smo koliko je važno da stvorimo u ljudskom umu radikalnu revoluciju. Postojeća kriza je kriza u ljudskoj svesti“ J.Krishnamurti