Metod Prsta za uklanjanje trauma stvorio je Živorad M. Slavinski.

Trauma je neprijatno ili bolno iskustvo koje ima štetne posledice na čoveka. Najšira podela trauma je na fizičke i psihološko-emocionalne. Fizička trauma (povreda) je često praćena i psihološkom traumom.

Psihološka trauma je emocionalno ili psihološko bolno iskustvo izazvano obično ekstremnim događajem ili takvim koje ugrožava integritet i život osobe. Svaka situacija koja izaziva u čoveku osećanje da je prevladan i bespomoćan može biti traumatična, bilo da tom prilikom dolazi do telesne povrede ili ne. Da li će za neku osobu događaj biti traumatičan ili ne, ne zavisi od spoljašnjih činilaca, već je to subjektivno emocionalno doživljavanje tog događaja. Glavne karakteristike psihološke traume su:

1.Ona se događa neočekivano, tako da osoba nije pripremljena za nju i ona deluje kao šok.

2.Osoba se oseća nemoćnom da spreči takvo iskustvo. Trauma savlađuje čoveka, on je poražen.

Trauma može da se dogodi u bilo kom periodu života, ukoliko se ranije desi utoliko ona jače deluje na osobu.

Metod Prsta u roku od nekoliko minuta otklanja i najtvrdokornije traume na veoma jednostavan i bezbedan način. Svaka trauma ima "psihološko vreme i mesto" u ljudskoj svesti i upravo njenim izmeštanjem iz "psihološkog vremena i prostora" ona ZAUVEK NESTAJE.

Metod prsta za uklanjajne trauma je:

 • Izuzetno brz,
 • Veoma efikasan i siguran,
 • Primenljiv na sebi i drugima,
 • Veoma lak za učenje i praktikovanje.

 

Sa Metodom Prsta možemo:

 • Rešiti svaku psihološku i emocionalnu traumu u vremenu merenom minutima,
 • Osloboditi se stiska traumatskih dogadja i negativnog energetskog naboja iz detinjstva ili nekog drugog perioda života,
 • Metod Prsta ima širu primenu od rada na uklanjanju trauma.

Šta dobijate ako prođete kurs za Metod Prsta:

 • Postajete procesor Metoda Prsta,
 • Mogućnost da rešite sve svoje traumatske događaje iz prošlosti,
 • Bićete sposobni da izvodite metod na sebi i drugima,
 • Dobićete materijaj (priručnik) za pravilno izvođenje ovog metoda,
 • Mogućnost za širu primenu ovog neverovatnog metoda,
 • Mogućnost za Profesionalni rad.

Ne postoje preduslovi za učenje Metoda Prsta.

Kurs je veoma praktičan, sistem se uči u toku jednog dana.

Prijavite se ukoliko želite da naučite Trauma metod!

Prijava za Individualni Trening   Prijava za Grupnu Radionicu

„Mi smo interno (iznutra) povezani sa Svime. Naša svest je u stalnoj vezi sa Celinom“ D.Bohm