Grupne Radionice i Kursevi, uživo su dostupni.

Zainteresovani mogu da se prijave.

RADIONICE I KURSEVI

Radionice i Kursevi  će biti održani:

Radionica: SUNJATA

12.09.2020. ONLINE

Sve informacije na: info@peattherapy.com

Prijava Kontakt

O Kursevima i Radionicama

Kursevi i radionice PEAT metoda su veoma praktični. Njih čini 10% teorijskog i 90% praktičnog rada. Oni traju od dva do pet dana kada je u pitanju grupni rad. Individualni kursevi mogu trajati i jedan dan, u zavisnosti od obima programa. Za neke metode potrebna su dva spojena dana, za neke samo jedan, dok ima i brzih prostih metoda koje se mogu naučiti u toku par sati. Kurs donosi višestruku korist učesnicima.

Dok učesnici vežbaju metod, oni zapravo rešavaju svoje tvrdokorne probleme zbog kojih su i došli. Na kraju kursa njihova energija biva osetno revitalizovana, a početni problemi rešeni. Učesnici dobijaju podsetnik (materijal) kako da pravilno izvode određeni metod ili tehniku za vreme i posle kursa. Prava vrednost metoda ogleda se u Radu nakon kursa, gde će svi učesnici biti sposobni da rade na sebi (samoprocesovanje), kao i na drugima na rešavanju trauma, problema i nedostataka, Radu na kompleksnoj integraciji sopstvene ličnosti, Radu na familijarnim i partnerskim odnosima, Radu na bolestima zavisnosti, Radu na ostvarivanju ciljeva i kreiranju poželjnih crta ličnosti i daljeg Profesionalnog Terapeutskog Rada, u zavisnosti od programa...

Predlog za narednu Radionicu

    „Rad na Sebi počinje mogućnošću sticanja objektivne svesti, a objektivna svest se opisuje kao stanje u kome možemo da znamo istinu“ P.D.Uspenski